Mercedes-Benz

Spätný odber akumulátorov a pneumatík.

18.09.2018

Spoločnosť Motor-Car Trenčín s.r.o. bezplatne zabezpečuje vo svojej prevádzke spätný odber:
akumulátorov podľa § 48, ods. 1, pís. a)
pneumatík podľa § 71, ods. 1, pís. a)
zákona č. 79/2015 Z.z., Zákona o odpadoch.