Mercedes-Benz

Oznámenie o zmene názvu spoločnosti

26.03.2020

Dovoľujeme si vás informovať, že naša spoločnosť Motor-Car Trenčín, s.r.o. zmenila dňom 26.03.2020 svoj názov na MB Trenčín, s.r.o.
Prosíme vás, aby ste vykonali potrebné zmeny vo vašej evidencii a účtovné doklady, ktorých zdaniteľné plnenie vzniklo dňom 26.03.2020 a neskôr, vystavovali už s uvedením nového názvu spoločnosti.
Identifikačné údaje spoločnosti (sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, bankové spojenie, číslo účtu, telefónne čísla) ostávajú nezmenené. Pôvodné e-mailové adresy s príponou @motor-car.sk ostávajú zatiaľ aktívne. Nové e-mailové adresy s príponou @mercedestn.sk sú vytvorené ako ekvivalent k pôvodným e-mailovým adresám.
Presné a aktuálne kontaktné údaje nájdete na našej web stránke.
Ďakujeme za dôveru, ktorú ste nám doteraz prejavovali a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
S pozdravom
Ing. Andrej Heleš
Konateľ spoločnosti